Často kladené otázky (FAQ): a odpovede

Naša technická novinka, ktorá umožňuje vám alebo
vášmu dieťaťu, seniorom , chorým príbuzným požiadať o pomoc okamžite
stlačením tlačidla.

Technická inovácia, ktorá umožní plne spravovať
prívod vody na diaľku. (zaznamenávať, ovládať, odpojiť)

Technická inovácia, ktorá umožňuje vzdialenú, úplnú správu napájania elektrickej energie (zaznamenávať stav elektromerov, regulovať alebo v prípade potreby aj odpojiť)
Jedná sa o modernizáciu verejného osvetlenia, inteligentný proces osvetlenia bez zvláštneho vonkajšieho zásahu. Vďaka tomu je spotreba energie veľmi nákladovo efektívna!
Vždy budete informovaný, kde je voľné miesto na parkovanie. Vďaka tomu je riadenie času efektívne a oveľa menej škodlivé na znečistenie životného prostredia !
Áno, sme schopní zabezpečiť právo na parkovacie miesto bez zvláštneho vonkajšieho zásahu!
Z vypracovanej cenovej ponuky pre Vás nevyplývajú žiadne záväzky!
Zabezpečíme spoľahlivé fungovanie systému 24 hodín denne!
Naše SMART kamerové systémy presne identifikujú už samotný pokus o vlámanie a vyšlú okamžitý signál. Týmto spôsobom budete informovaní o narušiteľovi a môžete podniknúť ďaľšie patričné kroky!
Áno existuje! Naše SMART zariadenie na detekciu priesaku a úniku vody, vás okamžite upozorní, v prípade potreby je možné na diaľku uzavrieť aj hlavný uzáver vody!
Moje dieťa je doma samé, chcem, aby bolo v bezpečí, čo môžete v tejto oblasti ponúknuť?
Naše kamerové systémy pre bytové domy dokážu ochrániť váš majetok 24 hodín denne!
Áno, dnes je to možné! Naša spoločnosť má technické vymoženosti, ktoré umožňujú prijímať údaje o spotrebe. Okrem toho môžu v prípade potreby obmedziť príjem elektrickej energie alebo spotrebu vody.
Ide o technickú inováciu pre poľnohodpodárov, najmä pri chove dobytka, ktorá nahrádza tradičné ušné číslo. Určuje polohu zvieraťa a poskytuje farmárovi množstvo dôležitých digitálnych informácií ohľadom kondície daného zvieraťa!
Áno! Naše najmodernejšie poplašné systémy môžu byť ovládané pomocou mobilnej aplikácie. Získate veľa užitočných informácií.

Áno, túto
službu poskytuje náš najjednoduchší kamerový systém!

Samozrejme, všetko navrhujeme podľa požiadaviek zákazníka!
Naša spoločnosť túto službu poskytuje ZADARMO pre všetkých našich záujemcov!
Naša spoločnosť túto službu poskytuje ZADARMO pre všetkých našich záujemcov!
Vďaka našej novej technológii, máte v takomto prípade, úplnú kontrolu nad dodávkou vody, elektriny, či tepla.
Naše SMART inovácie vám v tejto veci efektívne pomôžu!
Áno! Náš systém dokáže zistiť, keď chorý prípadne senior náhle odpadne. Systém automaticky podá priebežnú informáciu o zdravotnom stave a okamžite upovedomí príslušné záchranné zložky a blízke osoby.
Naše bezpečnostné systémy sú vybavené rôznymi SMART riešeniami. Falošné poplachy sú teda takmer vylúčené!
Náš inovačný systém je schopný zabezpečiť 24-hodinový automatický dohľad nad seniormi, chorými alebo deťmi!
×
×

Cart